A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Videoplayer::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: videoplayer/pi.videoplayer.php

Line Number: 19

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Imgsizer::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: imgsizer/pi.imgsizer.php

Line Number: 11

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_random::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_random/pi.low_random.php

Line Number: 9

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/2/d/dansitrondelag/www/logginn/codeigniter/system/core/Exceptions.php:166)

Filename: core/Common.php

Line Number: 424

Dans i Trøndelag

Tilføyelser et møte med den profesjonelle dansekunstner i produksjon


Inderøy videregående skole


23.04.16. kl.1200-1500


Dans i Nord-Trøndelag ønsker med utgangspunkt i at Drømsommarjobbet utgår i 2016 å tilby et alternativ.

Talentutvikling for danseelever ved de videregående skolene

Bakgrunn:

Dans i Nord-Trøndelag har siden 2012 initiert og administrert Drømsommarjobbet i samarbeid med Dans

i Värmland og danselinjene ved de videregående skole i Nord-Trøndelag NTFK. Elever fra Olav Duun, Ole

Vig og Inderøy videregående skole har deltatt i talenttilbudet Drømsommarjobbet. NTFK Avgo har bidratt

med praksislønn til elevene.

Frem til i dag har 12 ungdommer deltatt.

I 2016 har Dans i Värmland besluttet å gjennomføre Drømsommarjobbet i redusert form uten samarbeide

med Norge og andre svenske regioner. Prosjektet planlegges etter videreutvikling gjenopptatt i full

versjon og med Nord-Trønderlag som ønsket samarbeidspart fra 2017.

Som alternativ tilbyr Dans i Nord-Trøndelag elever fra danselinjene i NTFK en unik mulighet å få innblikk

i en større profesjonell danseproduksjon.

Hvordan:

Dere vil delta i 4 ukes praksisperiode i perioden 23.07.16- 18.09.16. hoved praksisen

vil foregå fra 23.08.16-09.09.16.

Prøvene i sommerferien vil være på dagtid og etter skolestart på ettermiddagene og

helger, etter avtale.

Dere vil foruten prøveperioden være en del av nyprodusert helaftens forestilling,

Tilføyelser ved Falstadsenteret.

Dere vil ha en uke hvor de arbeider med koreograf Anna Hegdahl og to uke hvor de

deltar i prøver sammen med de profesjonelle dansekunstnere i hovedproduksjon.

Dere vil danse i fire forestillinger 10.09.16, 11.09.16, 17.09.16 og 18.09.16.

Hvem:

3 danseelever fra Olav Duun, Ole Vig og Inderøy videregående skole vil velges ut

gjennom audition i april 2016.

Erfaringer og praksis:

Dere vill få del i arbeidet til et profesjonelt kunstnerisk team, med blandt annet

komponist Nils Petter Molvær

mfl. og få innblikk i den profesjonelle danserens hverdag.

Flere av danserne i produksjonen er tidligere danseelever fra Nord-Trøndelag som har

gjort en omfattende nasjonal og internasjonal karriere.

Dere vil representere en viktig utøvergruppe under produksjonen Tilføyelse hvor

aldersspennet er fra 16 til 85 år. Aldersspennet er vektlagt i produksjonen da den

yngste personen som var internert på Falstad under krigen var 14 år.

Audition:

Sted: Inderøy videregående skole

Tid: 23.04.16. kl.1200-1500

Audition holdes av Anna Hegdahl og danser Live Strugstad i felleskap

Påmeldingsinformasjon:

Send CV, bilde og begrunnelse for at du vil delta til anna@dansinordtrondelag.no

Elevene som deltar i prosjektet vil få en praksis lønn, delvis dekket overnatting og

reisestøtte. Reise og overnatting vil organiseres med utgangspunkt i hvor elevene har

sin hjemadresse og etter behov i samråd med prosjektets inspisient Hanna Solberg

Christoffersen og Guro Gulstad.

Foto: Marit Anna Evanger

På bildet: Danserne Live Strugstad og Matias Rønningen fra Pilotprosjekt 2015

Les mer
Målsetting med prosjektet som helhet:

Utvikle en forestilling hvor Falstadsenterets samling av beretninger fra fanger fra tida 1940-1945

bearbeides til et kroppslig og ordløst uttrykk.

Fire forestillinger vises som helaften og 20-30 min videreføres for elever i Den kulturelle skolesekken.

Et samarbeidsprosjekt mellom Dans i Nord-Trøndelag, Nord- Trøndelag Teater og Falstadsenteret.

 Skapende kunstnere:

Ide, konsept og koreografi Anna Hegdal

Komponist Nils Petter Molvær

Lydkunstner Jørgen Larsen

Utøvende kunstnere/dansere: Live Strugstad Kenneth Bruun Carlson Matias Rønningen Halldis Ólafdóttir Jon Filip Fahlstrøm Terje Tjøme Mossige

 Statister/amatører 10 utøvere fra Creme Fraiche dansekompani

3 elever fra talenttilbud 4 ukers prøvetid

14 elever fra danselinjer NTFK.1 ukes prøvetid

Hovedverket av Tilføyelser har premiere 10.09.16. skal vises som en åpen forestilling.

 

Kunstnerisk målsetting og tema:

 Med tittelen ”Tilføyelser” ønsker vi å antyde at vi ønsker hente fram noe som tidligere ikke har vært uttrykt

i Falstads sammenheng. At fanger på Falstad ble fratatt eierskapet til sin egen kropp og at de levde i en

situasjon hvor de ikke kunne tale fritt, gir et utgangspunkt for å skape et danserisk uttrykk.

Vårt ønske er at danserisk og kroppslig uttrykk i samspill med nykomponert musikk, iscenesatt med

tydelige romlige grep, skal åpne en dør til forstå oss selv og historien på ny.

Forestillingens grunnleggende tematikk er mellommenneskelig identifikasjon og forståelse gjennom

kroppslige uttrykk. Prosjektet undersøker individuelle tekstlige og verbale beretninger fra fangetiden om

isolasjon, redsel og brutalitet men også nærhet, trøst og håp. Gjennom koreografiske, musikalske og

romlige undersøkelser og bearbeidelse av dette materialet ønsker vi å bringe de grunnleggende

erfaringene i beretningene nærmere dagens publikum.

En tidsvitneberetninger utmerker seg for bearbeiding og tolking musikalsk, koreografisk og romlig i

piloten; Thomas beretning.

Thomas beretning omhandler og speiler hvordan et trauma preger et helt liv.

Beretningen som har en varighet på 5 min vil ha en viktig plass i forestilling.

Fortellingen er en førstegangsintervju med fange Thomas og uttrykket i intervjuet inneholder kvaliteter og

elementer som vil være sentralt for tolkingen.

Innholdet i fortellingen gir oss et bilde av en mann som opplever en traumatisk natt i ensomhet og

uvisshet, en natt hvor han forventer at utfallet ville være en henrettelse men som uventet vendes til

frifinnelse. Fortellingen uttrykker noe essensielt om den usikkerhet fangene levde med.

 

Samarbeidspartnere:

Nord-Trøndelag teater, Falstadsenteret og Dans i Nord-.Trøndelag

Hoved produksjon er støttet av: Norsk kulturråd, Norsk komponistfond, Fritt ord, Fond for lyd og

bilde, Gaveforsterkingsfondet, Fond for utøvende kunstnere, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Smn Midt-

Norge.

 

Talentprosjektet er støttet av: NTFK VIGO