Danseleik

DANSELEIK 1 – 4 ÅR
Danseleik er et undervisningstilbud for barn sammen med en nær voksen.
I denne timen får man lære forskjellige måter å bevege seg på både sammen og alene. Vi øver oss på kroppsbeherskelse gjennom å bevege oss på forskjellige måter over gulvet og vi lærer måter å bevege oss sammen på der barna skal klare mer og mer å ta ansvar for sin egen vekt når de blir løftet av den voksne.

Sagt om kurset:
”Variert og artig innhold, både for liten og stor”
”Artig og lekent. Fint at barn og foreldre kan danse sammen”

Danseleik er et tilbud vi har hatt i samarbeid med Inderøy kulturskole siden 2017.

Delta:
Kurset består av 12 samlinger og vil foregå på Akset kultur og skolesamfunn onsdager i tidsrommet 16.00-18.00.
Hvis det blir mange påmeldte deler vi i to grupper etter alder.

Hvis du vil undersøke muligheten for å få Danseleik i ditt nærområde ta gjerne kontakt:

Guro Gulstad
guro@dansitrondelag.no


Anna Nordanstedt