Drömsommarjobbet

Bilde2.png

Drömsommarjobbet er et talenttilbud med fire ukers praksis for danseelever fra 16-19 år. Prosjektet gjennomføres fra norsk side av Dans i Trøndelag i samarbeid med Sverige/ Karlstad av Dans i Värmland/ Region Värmland og de videregående skolene med danselinjer i Trøndelag. 3 elever vil få mulighet å delta i en sommerpraksis i Karlstad i en profesjonell ramme sammen med 17 svenske talenter fra de videregående skolene i Sverige og «Svenska ballettskolan» i Stockholm. Dans i Trøndelag har deltatt i prosjektet siden 2012.

Prosjektmål:

Å gi unge talenter i dans fra de videregående skoler i Trøndelag fylke mulighet til å få erfaringer og å utvikle seg i en profesjonell ramme sammen med en profesjonell koreograf og ungdommer fra Sverige i Karlstad/ Sverige.

Om Drömsommarjobbet 2019:

Drömsommarjobbet tilbyr deg som er ung en mulighet å prøve hvordan det er å arbeide med dans som yrke. I løpet av fyra sommeruker, 17 juni til 13 juli, får du arbeida sammen med en profesjonell koreograf og 20 andre ungdommer. Drömsommarjobbet vil gi deg en solid erfaring som hvor du at utvikles som person, dansere og utvider ditt nettverk, samtidig som du får ha en praksis-lønn. Lønn, reise og overnatting dekkes gjennom de samarbeidende parter.

Søknad om plass:
Du som bor i Trøndelag og går i 1 eller 2 på videregående skole kan søke om plass på Drömsommarjobbet.
Frist: 15.04 må du levere din søknad om plass.
Søknaden skal sendes til: anna@dansitrondelag.no
Søknaden må inneholde en CV med et foto og personopplysninger og et motivasjonsbrev.
Alla som ansøker vil komme til audition. Deretter velges de ut som får tilbud om en plass.

Audition:
For å få mulighet til å få plass i Drömsommarjobbet må du delta på en audition.
Audition er i seg selv en viktig trening og forberedelse for en profesjonell dansekarriere.
Audition vil avholdes den 04.05 kl. 1300-1500 på Turneteatret i Trøndelag, Verdal og ledes av en profesjonell dansekunstner.
Både dine ferdigheter i dans, skapende evner, egnethet og motivasjon vi ha betydning for om du får plass.
Pst! Manga søker til Drömsommarjobbet og alla kommer ikke å få en plass.
Det er modig av deg å søke og det er en utmerket erfaring å ta med sig.
Uansett hvordan det går så fortsett å skapa og passe på den kreativitet som du har i deg!

Lykke til med din søknad!

Drömsommarjobbet 2019 arrangeres av Region Värmland och Wermland Opera med stöd av Arvika Kommun, Karlstads kommun, The Great Journey/Karlstad Innovation Park och CUPIDO (Interreg Nordsjö projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden).

Om dansepraksisen:

Drömsommarjobbets lokaler ligger i Karlstad på Spinneriet (Wermland Operas lilla scene). Lokalene kommer at være deltagarnas arbeidsplass under største delen av arbeidsperioden. I dansegruppen som skal arbeide sammen finnes det både elever fra Värmland og elever som er invitert fra Trøndelag Fylke i Norge, samt i år også et antall ungdommer fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm

Under Drömsommarjobbet 2019 kommer danselevene å møte de som arbeider med musikk- og tekstil-retningen for å skape en forestilling som skal visas for publikum i Arvika og i Karlstad.

Koreografen Carl Olof Berg leder deltagarna gjennom en prosess hvor vi skaper et nytt danseverk med Drömsommarjobbets musikk- og tekstil-retninger. Gjennom komposisjonsoppgaver, samtal og improvisasjon bygger vi opp individuelle og kollektiva koreografier som til slutt møter publikum. Med fokus på lekfullhet, letthet og musikalitet er målet at la deltagarnas egna uttrykk, erfarenheter og fortellinger skal væra en del av verket og prosessen. Arbeidsperioden består også av daglig trening og enkel arbeidslivsorientering.

Carl Olof Berg som er årets koreograf har over 20 års erfaring av att arbeida med dans, teater, film, opera, kunst og musikk. I sin kunstneriske praksis som koreograf låner han både formspråk, erfarenheter og estetikk fra alla dissa område men han henter også inspirasjon fra sin egen oppvekst. I sina koreografier undersøker han spørsmål om identitet, intimitet og samfunnets forventinger på våre kropper. 2018 ble Carl Olof Berg nominert til Svenska Teaterkritikers Danspris för hemlånsprojektet "Hemma hos dig med Carl Olof" og 2019 vann hans koreografi "Skirtpower" for Danskompaniet Spinn priset før årets sinnesutvidgare på Scenkonstgalan. Carl Olof Berg har en master i koreografi fra DOCH, Dans- och cirkushögskolan i Stockholm.

www.carlolofberg.com

Hensikten med Drønsommarjobbet som prosjekt er

Å gi svenske og norska videregående elever en realistisk innblikk i yrkeslivet som dansere. Drömsommarjobbet är mer et arbeidsmarkeds- og utdanningsprosjekt for danseyrket enn et vanlig sommerjobb.

Det legges stor vikt ved att det er profesjonell ledning av praksisen.

I år i form av koreografen Carl Olof Berg og koreografiassistent Tanja Tamminen.

Drömsommarjobbet handler om att få livserfaring og kunnskap om vad det er å være en profesjonell danser.

Under praksisen arbeider man med spørsmål som; når er jeg en dansere, hvordan blir man dansere og vad gjør man egentlig i prosessen når man skaper og fremfører et danse verk.

Det handler om att gir ungdommene sjansen å få prove på yrket som dansere under profesjonell ledelse i en måned. Ungdommene skal kjenne stolthet over å ta eget ansvar for skapandet og markedsføringen av ”deres” produkt. De skal tørre ta før sig, ta plass og vises.

Bakgrunn:

Dans i Trøndelag (DIT) har siden 2012 i samarbeid med de videregående skolene i Trøndelag for å sikre at tre danseelever kunnet delta etter at de kvalifisert seg gjennom audition i DITs regi.

Gjennom DITs initiativ har frem til nå 27 danseelever hatt anledning til å delta i talentprosjektet siden 2012.

Fra svensk sida har en viktig del av prosjektet hvert å skape møter mellom lokale talenter og dansende ungdommer fra andre plasser enn Värmland. Dans i Värmland ønsker fortsatt å involvere unge dansere fra Trøndelag og andre regioner i Sverige i Drömsommarjobbet. Til årets Drömsommarjobb kommer også danseelever fra Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.

Prosjektet er et talent og kulturfaglig prosjekt som knytter de mest talentfulle trønderske elevene til det profesjonelle og kunstfaglige.

Koreograf og leder for dansepraksisen i 2019 er Carl-Olof Berg, en velrenommert, prisbelønt og meget erfaren koreograf. Med i prosjektet er også Svenske ballettskolan fra Stockholm som rekrutterer elever direkte til profesjonelt nivå som yrkesdanser ved blant annet Svenska opera baletten.

For Dans i Trøndelag er prosjektet en viktig forankring til de videregående skolene og for kontakten med fremtidens Trønderske dansere.

Dans i Trøndelag har erfart at elever som deltatt i prosjekt Drömsommarjobbet har hatt stort kunstfaglig utbytte av praksisen. Elevene fremholder det som utslagsgivende for deres karrierevalg innen dans. De har utviklet et faglig nettverk under oppholdet som de dratt nytte av videre under universitetsstudier i dans i utlandet og i videre karriere.

Forankring:

Dans i Trøndelag har samarbeidet med Dans i Värmland om utveksling av elever fra Nord-Trønderske videregående skoler siden 2012.

I alt har 27 danseelever hatt tilbud om praksis plass.

Fra 2018 samarbeider Dans i Trøndelag også med Katedralskolen om tilbudet. Alle danseelever ved videregående skole i TRFK vil få mulighet til å søke plass ved Drömsommarjobbet gjennom audition.

Dans i Trøndelag er invitert av Dans i Värmland som samarbeidspart/ Prosjektledere fra norsk side se vedlegg Letter of intent.

Uttalelse fra Håkan Mayer ved Dans i Värmland: "Drömsommarjobbet betyder mycket för medverkande ungdomars framtida yrkesval, det råder det ingen tvekan om. Som projektledare har fått respons från deltakere i periodene 2002,03,04 och 2006 de løfter frem Drömsommarjobbet som utslagsgivande for sina yrkesval som dansare/artister och scenkonst-yrket»

Prosjektorganisering:

Dans i Trøndelag:

Leder prosjektet fra norsk side.

Koordinerer, organiserer og administrerer prosjektet i dialog med Dans i Värmland og de videregående skolene i Trøndelag.

Er ansvarlig søker for prosjektet.

Tar initiativ og har dialog med alle parter i prosjektets alle faser.

Planlegger, gjennomfør og bekoster audition med profesjonell dansekunstner.

Har dialog med elever og skoler frem til avreise 17.06.19

Utvikler en avtale-mal til bruk mellom skoler og elever.

Fra 2020 vil Dans i Trøndelag ta ansvar for å utvikle prosjektet gjennom søknader til Sparebankstiftelsen og Talent Norge. Vi vill utvikle kontakt med kulturskolene.

De videregående skolene:

Formidler informasjon om Drömsommarjobbet til sine danseelever.

Sørger for avtaler og er økonomisk ansvarlige for elevene.

Fakturerer Dans i Trøndelag for utgifter praksis-lønn til elever etter avtale.

Dans i Värmland:

Er prosjekteier og har ansvar for å leda prosjektet som helhet.

Prosjektet har pågått årlig siden 2007 og er besluttet videreført med fast basis fra 2019.

Dans i Värmland har inbjudit Dans i Trøndelag i samarbeid for å også i 2019 kunna skape et møte mellom talentfulle danseelever fra både Norge og Sverige. Dans i Värmland tar ansvar for de norska ungdommarna under den 4 uker lange praksisen i Karlstad.

De bekoster utgifter for oppehold, studio og lønn til koreograf samt alle planer og utgifter for de 16 svenska ungdommarna som deltar.

I 20 år har Dans i Värmland i Karlstad organisert en talent-utviklende sommerpraksis for ungdommer som går de ulike danseutdanningene i Värmland.

Prosjektet støttas av Karlstad Kommun och Region Värmland. Fra år 2019 har prosjektet fått permanent støtte fra Karlstad Kommun.

 

Anna Nordanstedt