Forskning

Her presenterer vi lenker til forsking fra kunstnere i nært samarbeid:

Forskingssamarbeid:

Ida Pape Pedersen er PhD kandidat v/ barnehagelærerutdanningen, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag, Nord universitet. Tittelen på hennes prosjektet er «Pedagogkroppen. En danse-basert studie av barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap». Formålet med studien er en dypere forståelse av hva barnehagelærerens kroppslige profesjonskunnskap er- og kan være, og hvordan kroppslig profesjonskunnskap utøves og aktiveres hos et utvalg barnehagelærere. Prosjektet utvikles gjennom samarbeid med en dansepedagog, der dansepedagogen blir forskningsdeltaker som i tett relasjon med forskeren utvikler og gjennomfører danseworkshop med ca. 6 yrkesaktive barnehagepedagoger. Dans i Trøndelag har vært involvert i prosjektet fra start, og det jobbes med å utvikle et tettere faglig samarbeid tilknyttet dette danse-baserte pedagogiske utviklingsprosjekt.

Anna Nordanstedt