Andre Samarbeid

Dans i Trøndelag leide i perioden 2014-2018 ut fagkompetansen dans til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. I denne perioden bidrog Anna C Nordanstedt med utvikling av tre fagseminar hvor dans i en helsefaglig ramme var sentralt:

 • Trondheim 2015

  DANS SOM KULTURUTTRYKK

  For mennesker med fysiske utfordringer eller demens

   Tid: Torsdag 15. oktober 2015 kl. 10.00
  Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Værnes

  Målgrupper: Ansatte i helse- og omsorgssektoren, utøvende i dansemiljøer, ansatte i kulturskolene, ansatte og studenter i Universitet- og Høgskolesektoren og andre interesserte.

  Seminarets formål:

   • Øke oppmerksomheten om bruk av dans og rytmisk trening som virkemiddel til å bedre livskvalitet og helse for mennesker i omsorg som har demens og/eller fysiske utfordringer

  • Dele teori og god praksis til bruk i daglig omsorgsarbeid

  • Utvikle nettverk og skape en felles arena 

 • Oslo/Bærum 2016

  Dans for livsglede, mestring og helse

  Nasjonalt seminar med dans som ressurs i eldre- og demensomsorgen 

  Tid: 28.-29. oktober 2016

  Sted: Bærum Kulturhus

  Arr: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med CODA International Dance Festival, Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans.

   Seminariet formål:

  •   Øke kompetansen på systematisk bruk av dans og rytmisk trening for å bedre livskvalitet og helse for mennesker i elder og demensomsorgen. 

  •  Formidle teori og utveksle god praksis til bruk i daglig omsorgsarbeid.

  •   Møte dansekunst som estetisk opplevelse.

  •   Skape en felles arena og utvikle nettverk.

  •   Dans og rytmisk trening i omsorgsarbeid ivaretar målsettinger forankret i Stortingsmelding 29 (2012

  2013) Morgendagens omsorg og i Demensplan 2020 

 • Bergen, 2018

  Kunst, mestring og omsorg
  Nasjonal konferanse om bruk av dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg

  Tid: Torsdag 19. – fredag 20. april 2018

  Sted: KODE 1

  Samarbeidspartnere: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Verdighetssenteret, Bergen kommune og KODE

  Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse? Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg og Demensplan 2020 vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene. Målet for den aktuelle kvalitetsreformen Leve hele livet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Hovedområdene her er helsehjelp, måltider og aktivitet og fellesskap. Varierte kulturtiltak har en naturlig rolle – en bedre hverdag for de som mottar omsorg og en mer innholdsrik arbeidsdag for de ansatte.

  Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen byr på en tverrfaglig arena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdig og variert program skal vi formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Dans i Trøndelag har også deltatt som assosiert partner i EU søknader gjennom Creative Europe i samarbeid med CODA internasjonale dansefestival, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Pavilion Dance South West mfl partnere. Prosjektet som omsøkes var Joie de vivre. I perioden hvor parterne samarbeidet om søknaden utvekslet vi dansekunstnere med spesiell interesse for dans og helse

Anna Nordanstedt