Dans og helse

Dans i Trøndelag har helt siden oppstart tatt initiativ til og deltatt i prosjekter i skjæringspunktet mellom dansekunst og helse.

Blandt annet gjennom utvikling av dansekunsprosjekter knyttet til seniorer, til dels gjennom seniortilbudet 60+ "Creme Fraiche Dansekompani" i Levanger, produksjon av dansekunst hvor seniorstatister deltatt sammen med profesjonelle dansere, oppdrag fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og gjennom og samarbeid med "CODA" og "Pavillion Dance South West" i England.

"Creme Fraiche Dansekompani" 60+ startet i 2009 i Levanger kommune og består idag av 13 seniorstatsister. Gruppen danser ukentlig, de har deltatt i tre scenekunstproduksjoner i samspill med profesjonelle utøver.

Dans i Trøndelag har hvert produsent for to av produksjonene "De nære ting" av Live Strugstad og "Tilføyelser" av Anna C Nordanstedt. “De nære ting” ble vist på mange sykehjem i regionen gjennom DKSS, samt under CODA festivalen i 2012 på studioscenen ved Den Norske Opera og ballett og på sykehjem under festivalen Aboundance i Karlstad 2012.

Gjennom oppdraget ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har DiT deltatt i å utvikle tre konferanser nasjonalt i skjæringspunktet mellom dansekunst og helse. Den første var i Trondheim 2015, neste i Oslo/Bærum 2016 og den siste i Bergen 2018. I 2015 var vi også part i en Creative EU søknad i samarbeid med CODA og Pavillion Dance South West. Søknaden fokuserte både på skapende arbeid med seniorstatister og dansekunst av profesjonelle for eldre. Vi fikk dessverre ikke midler til dette prosjektet men utviklingen av søknaden gav i seg selv kunnskap og nettverk innen området.

4_REDIGERT_STAUP_15.10.18_CREME_FRAICHE_DANSEKOMPANI-kopi.jpg

Mer informasjon kommer.