Dansende Du

En kreativ danseworkshop for ungdomsskole-elever

Dansende du har turnert gjennom Den kulturelle skolesekken i Levanger kommune siden 2015.

I denne workshopen jobber dansepedagogen sammen med elevene i en skapende prosess. Vi starter med å varme opp kroppen og hodet med forskjellige kreative øvelser der vi står i ring. Så skal vi ut i rommet og bevege oss i forskjellig tempo og nivå.

Vi skal både lede og følge, lytte til gruppen og tørre å ta plass.

Vi skal jobbe med tillit gjennom bruk av egen vekt, kontaktøvelser og løft. Underveis i timen skal vi også se litt på hverandre når vi jobber.

Vi kommer til å bruke mye forskjellig musikk til inspirasjon. Dansetimen kommer til å være full av fart og driv, og timen tilpasses i forhold til gruppas utgangspunkt og ferdigheter.

Dansesjanger vil være moderne dans og improvisasjon.

Hvis du ønsker å vite mer om vårt DKS tilbud ta gjerne kontakt:

Guro Gulstad
guro@dansitrondelag.no

Anna Nordanstedt