Produksjon

Dans i Trøndelag inngår produsentsamarbeid og co-produksjons samarbeid med ulike utgangspunkt. Vi vurderer regional forankring, om prosjektet er relevant i forhold til ulike fokus og kompetanse vi har eller ønsker å styrke, kunstnerens motivasjon for å samarbeide med oss for at samarbeidet skal bli et gjensidig utbyte og kunstnerens erfaring og kvalitet. Vi støtter også opp om unge trønderske scenekunstnere med dialog og støtteapparat. 

 • Søknadsutvikling, budsjettarbeid, rapportering, tekst-utvikling

 • Kontraktutvikling og avtaler

 • Prosjektledelse: forprosjekt, planlegging, gjennomføring, evaluering

 • Dialog mellom samarbeidspartnere i prosjekt

 • Økonomi

 • Fakturering

 • Salg og distribusjon

 • Kobling mot nettverk

 • Turnéplanlegging og oppfølging underveis

 • Tekst-utvikling

 • Alt i samarbeid med ansvarlig koreograf eller andre aktører i hvert prosjekt og daglig leder.

Snopp Designbyrå