Fifty ways to leave a shape

Fifty ways to leave a shape handler om minner repetisjoner nullstilling lister gjenstander oppsummering sanselighet, undersøkelser og nye muligheter. 

Det handler også om hvordan rommet i seg selv eller tingene i rommet levendegjøres gjennom et menneskes tilstedeværelse og bevegelse. Som et slags ”tingenes medium og fremviser” beveger jeg meg gjennom landskapet, ikke på en demonstrativ måte, men heller utforskende og nysgjerrig på hvordan tingene/rommet lever via meg og min fantasi.

For jeg tror jeg vet jeg er levende. Nye universer bobler ut fra hverandre, universer inni universer transformeres og uttrykkes gjennom rommets sanselighet. Lag på lag.

Da kan det være min stille partner.

PROSJEKTBESKRIVELSE

The problem is all inside your head she said to me
The answer is easy if you take it logically
I'd like to help you in your struggle to be free
There must be fifty ways to leave your lover…

Paul Simon

Co-produksjonssamarbeid fra 2019