Dans i Trøndelag er et regionalt kompetansesenter for dans.

Dans i Trøndelag formidler og utvikler prosjekter innen profesjonell dansekunst. Vår visjon er å utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet. Vi har i flere år utviklet, presentert og formidlet dansekunst i nordre delen av Trøndelag. Dans i Trøndelag medvirker også i å flere nasjonale og internasjonale samarbeid. Vårt største prosjekt er Kortreist Dansefestival som viser dansekunst for barn og unge, og IN-AIR (Innherred artist in residence) som er et residenstilbud med fokus på produksjon av dansekunst for barn og unge.

 
 
Anna C Nordanstedt Daglig leder/produsent  anna@dansitrondelag.no +47 984 13 327

Anna C Nordanstedt
Daglig leder/produsent

anna@dansitrondelag.no
+47 984 13 327

Live Strugstad Produsent/kunstnerisk leder for Kortreist dansefestival  live@dansitrondelag.no +47 450 02 957

Live Strugstad
Produsent/kunstnerisk leder for Kortreist dansefestival

live@dansitrondelag.no
+47 450 02 957

Guro Gulstad Koordinator/produsent  guro@dansitrondelag.no +47 924 61 968

Guro Gulstad
Koordinator/produsent

guro@dansitrondelag.no
+47 924 61 968

Roula Lymniati Aspirant 2019-2020 (Finansiert gjennom Kulturrådet)  roula@dansitrondelag.no +47 401 92 880

Roula Lymniati
Aspirant 2019-2020 (Finansiert gjennom Kulturrådet)

roula@dansitrondelag.no
+47 401 92 880

 
 

Visjon

“Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet”

Konkretisert gjennom:

 • Gjennom å tilby dansekunstnere attraktive visningsmuligheter i regionen og turné i samarbeid med Turnéteatret i Trøndelag.  

 • Gjennom å tilby dansekunstnere kvalitative residens og co-produksjoner gjennom plattformen IN AIR i samarbeid med Turnéteatret i Trøndelag i det nye teaterhuset.

 • Gjennom å skape synergier mellom dansekunstproduksjon, regionale aktører og lokalt publikum. 

 • Gjennom å tilby residens for dansekunstnere fra Norden og Baltikum og holde kontakt med internasjonale strømninger i dansekunsten bland annet gjennom fortsatt samarbeid med CODA.

 

Hovedmål

 • Dans i Trøndelags virksomhet skal bidra til økt infrastruktur med profesjonell standard for regionale og nasjonale dansekunstnere. 

Fokusområder for hovedmål:

 • Å drive og videreutvikle residens-programmet med navn IN AIR (Innherred Artist In Residence) ved TiT. 

 • Å drive og videreutvikle samarbeidet med Turnéteatret i Trøndelag med co-produksjon og turne regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Kvalitet

 • For Dans i Trøndelag betyr kvalitet i residens-programmet IN AIR: Å tilby et profesjonelt støtteapparat for dansekunstneres produksjoner og kunstneriske praksiser etter behov- med forutsigbarhet, oppfølging, gode rammer og profesjonelle lokaler gjennom hele prosessen.

 • For Dans i Trøndelag betyr kvalitet i co-produksjon: Å være et personlig, trygt og tilgjengelig støtteapparat som følger opp produksjonen i de faser og på de områder som er avtalt, men også når det uforutsette skjer. Skape god dialog mellom dansekunstnere, Turnéteatret i Trøndelag og andre aktuelle samarbeidspartnere og visningsarena. Bidra til å synliggjøre og formidle det unike i hvert enkelt prosjekt.

 • For Dans i Trøndelag er kvalitet i publikumsutvikling: Å tilby det regionale publikummet scenekunst som de kan relatere seg til, skape møter, utfordre publikum i dialog og deltakelse. 

 

Bakgrunn

Dans i Trøndelag ble startet som et utviklingsprosjekt ved Inderøy videregående skole i 2006 etter initiativ av Anna C. N. Hegdahl. DiT er siden 2010 finansiert gjennom Norsk kulturråds ordning for Regionale kompetansesenter for dans, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Inderøy kommune. I 2011 ble DiT stiftet som et AS uten rett å ta ut utbytte. DiT er lokalisert med forretningsadresse i Inderøy kommune.

 

Forankring

Dans i Trøndelag er utviklet med støtte av Inderøy kommune, Verdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Norsk kulturråd.