Roula Lymniati  Aspirant 2019-2020 (Finansiert gjennom Kulturrådet)   roula@dansitrondelag.no  +47 401 92 880

Roula Lymniati
Aspirant 2019-2020 (Finansiert gjennom Kulturrådet)

roula@dansitrondelag.no
+47 401 92 880

 

Roula

Roula jobber for Dans i Trøndelag i en stilling opprettet gjennom Kulturrådets Aspirantordning i januar 2019. Hun er utdannet drama- og musikkunster og pedagog fra Hellas.

Hun har gjennomført en mastergrad i “Choreomundus - International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage” ved Universitetet i Clermont Auvergne, Frankrike; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge; Universitetet i Szeged (SZTE), Ungarn; Universitetet i Roehampton (URL), England. I tillegg har hun en mastergrad i
"Musikkultur og kommunikasjon: Antropologiske og kommunikative tilnærminger til musikk" fra Universitetet for musikologi og Universitetet for media og kommunikasjon ved National Kapodistrian University of Athens.

Fra 2010 til i dag har hun jobbet som utøver og musikk-/ dramapedagog spesialisert på pedagogiske og kunstneriske prosjekter for barn og tenåringer i Hellas og Norge. Hun har skrevet og regissert to teaterstykker for barn.