Proda 

PRODA tilbyr gratis treningsklasser til profesjonelle dansekunstnere i Norge. PRODA har flere regionale virksomheter som tilbyr ukentlige eller helgebaserte klasser. Dans i Trøndelag administrerer PRODA Nord-Trøndelag.

Formålet er å arbeide for å fremme et kontinuerlig tilbud om gratis trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere, uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. PRODA er et viktig grunnlag for at kunstneriske ferdigheter skal opprettholdes og utvikles, slik at dansekunstnere kan drive utadrettet virksomhet i sitt kunstfag gjennom forestillinger og undervisning i hele landet.

 
 
cropped-proda_logo-6-4.png