Kortreist dansefestival 2019 går av stabelen fra 23.juni til 27. juni!

Maja Roel er årets festivalkunstner og medkurator. Hun gjester festivalen med forestillingen «Homo ludens» – det lekende menneske. Leik er i år det tematiske omdreiningspunktet for hele festivalen. 

I Homo ludens leker Roel med illusjonen av at «det lekende mennesket» er en utrydningstruet art. Publikum inviteres til Det ludenske riket på Inderøy for å boltre seg i aktiviteter som kan styrke deres homo-ludenske-vesen. Dette for å bevare det lekende mennesket for fremtiden. 

 
koreda-weblogo19-waiting.png
 
HomoLudens pics (25 of 41).jpg

“Den som tar seg friheten i å leke på alvor er det aldri mulig å undertrykke helt.”
– Steffi Lund

I det øvrige programmet bretter vi ut ulike sider ved leken og lar dette sitatet av dansekunstner Steffi Lund inspirere oss. 

Hvordan kan lek inneha både et alvor og virke frigjørende på samme tid? 

Hvilken verdi har det å leke i ulike faser av livet? 

Hvordan er ulike kunstnerskap preget av lek? 

Vi gleder oss til Kortreist dansefestival 2019, som i år kommer til å synes på uvante steder!

 
 
Maja Roel  Festivalkunstner og medkurator 2019

Maja Roel
Festivalkunstner og medkurator 2019

 

Maja Roel jobber freelance som scenekunstner og koreograf med base i Oslo. Hun har både en teoretisk og praktisk utdannelse innenfor scenekunst, fra Høyskolen for Scenekunst i Amsterdam, Skolen for Samtidsdans og Universitetet i Oslo (teatervitenskap). Roel har siden 2005 utviklet en rekke sceniske verker som har angrepet tema som døden, ondskap, kjønn, markedsliberalisme og det lekende mennesket. Hun har arbeidet både i tradisjonelle scenerom og stedspesifikt blant annet på en kjørende buss, på en helikopterlandingsplass på et sykehus og på en øy i Oslofjorden. Hennes siste prosjekt Vi var her med utøvere i fem generasjoner hadde premiere Brageteateret i oktober 2018. Maja Roel ble i 2013 tildelt treårig arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere fra Statens kunstnerstipend. Hun er en del av scenekunst kollektivet Sorialab på Torshov. 

Les mer på www.majaroel.no