IN AIR

IN AIR Innherred artist in Residence, Co-Produksjon og Produsent. Dans i Trøndelag har fra 2018 et søkbart profesjonalisert residence-program som en videreføring og utvikling av våre tidligere residensprosjekt. Programmet har får navnet IN AIR.

IN AIR retter seg til profesjonelle danse/scenekunstnere. Vi inviterer produksjoner som har en tydelig kunstnerisk og tematisk målsetning. Vi ønsker spesielt  samtidsdans og scenekunst for barn og unge velkommen å søke. IN AIR åpner også for tverrfaglige prosjekter. Vi vil motta produksjoner i 2-4 ukersperioder. Residensplass forutsetter at prosjektet har egne produksjonsmidler.

Dans i Trøndelag er et kompetansesenter for dans. Som residensgjester møter dere:

 
Anna C Nordanstedt Daglig leder/produsent  anna@dansitrondelag.no +47 984 13 327

Anna C Nordanstedt
Daglig leder/produsent

anna@dansitrondelag.no
+47 984 13 327

 

Tidligere residenser:

 
 

Vi tilbyr følgende fasiliteter i samarbeid med Turnéteateret i Trøndelag:

 • Prøvelokale Black box ved Turnéteatret i Trøndelag/kontorplass/garderobe/lunsjrom mfl.

 • Overnatting for 1-4 personer ved Bjartnes gård eller lignende

 • Tilgang på sykkel

 • Reiser, leiebil og diett kan avtales nærmere

 • Teknisk bistand kan leies gjennom Dans i Trøndelags avtale med Turnéteatret i Trøndelag


Som en del av samarbeidet med våre gjester i residence forventer vi:

 • At en av residensgjestene kan tilby en PRODA-klasse eller workshop etter egen avtale

 • At vår personale kan få del i deres prosess og se en prøve etter avtale med residensgjestene

 • At vi kan samarbeide om publikumsutviklingstiltak og work-in-progressvisning

DiT kan også være et bindeledd mellom profesjonelle kompanier som ønsker å leie av produksjonslokaler og overnattingsplasser ved TiT.

DiT er gjennom sin lokalisering ved teaterhuset en del av kulturkvartalet rundt Johannes Minsaas Plass i Verdal sentrum. Sammen med TiT og Skuespillerutdanninga kan vi bidra til å skape et faglig felleskap innen scenekunst. Et felleskap hvor dansekunstnere kan bidra, utveksle ideer og utvikle produksjoner. Plasseringen vil gjøre oss tilgjengelig for direkte transport 45 min fra Værnes/ Trondheim flyplass med lokaltog med hyppige avganger. 

IN AIR (Innherred artist in Residence) utlyses med Open Call 2 ganger per år. Det er også mulig å ta kontakt mellom utlysingene.