Var vrimmel

Dans i Trøndelag initierte i 2017 et samarbeid mellom Landing/Dansekunstner Venke Marie Sortland, Ingrid Stai Skjesol/Rektor barneskolen Inderøy og Marianne Vanem/Prosjektleder AKSET- kultur og skolesamfunn. 

 
 

Målsetningen var å utvikle et gjesteopphold for Landing hvor de utvikler et kunstprosjekt i relasjon til barn ved Inderøy barneskole i AKSET med tittel «VAR VRIMMEL». DIT fikk støtte fra Kulturrådets ordning Gjesteopphold for arenaer våren 2018 og prosjektet planlegges januar og februar 2019.

Var vrimmel er et møte mellom dansekunstpraksis og skolepraksis der tre dansekunstnere vil utforske tematikken medborgerskap sammen med elevene gjennom estetiske læreprosesser, med dans som uttrykksform. Prosjektet er også et nybrottsarbeid i utforskning av relasjonen mellom kunstnere/ kunstnerisk arbeid og skolen som arena.

De tre dansekunstnere, Venke Marie Sortland, Ida Gudbrandsen og Maja Roel kommer fra produksjonsenheten Landing, som tidligere har gjennomført mange ulike dansekunstprosjekter med barn og unge som målgruppe. 

Landing gjennomførte prosjektet VAR VRIMMEL i samarbeid med elevene på 4. trinn på Sakshaug skole i uke 2, 3, 6 og 7. Elevene detak i prosjektet på ulike måter på daglig basis innenfor skoletiden. Bildet over viser en oppvarmingsøkt, som de har stort sett hver morgen.

Snopp Designbyrå